OPIS PRODUKTU

Oferowane przez nas spółki są w pełni zarejestrowanymi podmiotami gospodarczymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiadającymi numer KRS, REGON, NIP, VAT oraz VAT-UE - uprawniający do prowadzenia działalności na terenie Unii Europejskiej.

Spółki nie prowadziły żadnych operacji gospodarczych, w tym w szczególności nie zaciągały żadnych zobowiązań, nie zatrudniały żadnych pracowników. Spółki nie prowadziły żadnego obrotu gospodarczego z żadnymi kontrahentami, partnerami, wykonawcami, podwykonawcami, zleceniobiorcami itp. Nie uczestniczyły również w żadnym obrocie gospodarczym jako wykonawca, podwykonawca, zleceniobiorca itp. Nasi Klienci otrzymują wszelkie oświadczenia potwierdzające o nie prowadzeniu przez spółkę w/w czynności gospodarczych.

Oferowane przez nas spółki posiadają bardzo szeroki zakres działalności gospodarczej, tzw. PKD i elastyczną umowę spółki, która została stworzona nie tylko przez zespół prawników ale i przedsiębiorców, osoby posiadające wiedzę praktyczną dot. wykorzystania zapisów umowy spółki w wielu sytuacjach gospodarczych i relacjach inwestorskich/partnerskich.

Klienci nabywający spółki, otrzymują pełen komplet rzetelnie przygotowanych dokumentów w tym wszelkie dokumenty księgowe.

ZALETY ZAKUPU GOTOWYCH SPÓŁEK

  • oszczędność czasu;
  • ominięcie pułapek procesu zakładania i rejestracji spółki (kosztowne zmiany umowy spółki);
  • natychmiastowa zdolność do wykonywania działalności gospodarczej;
  • gwarancja bezpieczeństwa w rozpoczynanym biznesie;
  • szeroki zakres działalności PKD;
  • posiadamy kilkuletnie praktyczne doświadczenie, w przedmiocie zakładania i rejestracji spółek;
  • formalności związane z zakupem spółki dokonywane są podczas jednego spotkania
WSPÓŁPRACA

Nawiązujemy współpracę z kancelariami prawnymi, biurami księgowymi, tzw. wirtualnymi biurami, osobami prowadzącymi działalność w zakresie komplementarnym do usług jakie świadczy nasza spółka. Gwarantujemy wysokie wynagrodzenie w przypadku polecenia naszych usług potencjalnym klientom, którzy skorzystają z oferty.

W celu otrzymania szczegółów dotyczących współpracy, prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 22 379 74 17 lub e-mail: sekretariat@inwestycjewfirme.pl

Zespół sprzedażspółek.pl

MASZ PYTANIA?